Sagunt

LUDI SAGUNTINI. XXIII FESTIVAL DE TEATRE GRECOLLATÍ

Coordinadora

María Isabel Pérez Máñez.

Lloc

Teatre Romà de Sagunt.

Organitza

Prósopon Sagunt

Activitats paral-leles

L’Associació Prósopon Sagunt organitza, únicament pera l’alumnat inscrit al Festival de Sagunt, el XX Certamen Compitalia en tres modalitats:

Terminis, Jurats, premis i altres detalls apareixen al díptic enviat als Centres.

Tallers de CULTURA CLÁSSICA

Estan organitzats pel professorat de l’Associació LVDERE ET DISCERE en col·laboració amb la SAGVNTINA DOMVS BAEBIA amb motiu del Festival de Sagunt.
Tots tenen un plantejament fonamentalment didàctic.
1. Museum scaenicum graecolatinum: escenografia i interpretació de la tragèdia.
2. De re coquinaria: banquet, aliments, utensilis, i tècniques de conservació i cuinat.
3. Militaria: el món de les legions en Roma.
4. Fibulae: vestimenta grecoromana, pentinats,calçatiadreços.
5. Balnea et unguenta: la cosmèticai la higiene.
6. Physis et logos: coneixements científics amb repercussió en la ciència actual.
7. Plaça de les divinitats: coneixements mitològics.
8. Tesellae: el ric món dels temes del mosaici les seues tècniques d’elaboració.
9. Tempore capto: les formes de mesurar el temps.
10. Olimpomenuts: el mónclàssic per a l’alumnat del primer cicle infantil.
11. Aetateshominis, Infantia: La vida diària dels xiquetsromans.
12. IncipitTitivillus: escriptura antigua, utensilis, suportsitècnica.
13. Ceràmicagrega: la fabricació, les formesi la decoració de la ceràmicagrega.
14. Terpsícore, cors idansesgregues: considerades invent dels déus i imitades pels humans.
15. Itinera: rutes guiades pels jaciments arqueològics de Sagunt.
16. Forumclassicum: espai oberta la plaçaambaccés als Spatia.
17. Olymposchola: el mónclàssicdirigita l’alumnat de Primària.
HORARI: DE 9:30 A 14:15 amb duració d’una hora pera cada grup d’alumnat.
INSCRIPCIÓ: començarà, com la del Festival, el dia 26 de novembre de 2018 a la pàgina www.culturaclasica.net.

Sagunto

Estaba situada en una posición estratégica: en la cima de un cerro y parte de la ladera con el dominio del cruce de caminos que recorre el litoral de Norte a Sur.

Civitas ea longe opulentissima ultra Hiberum fuit, sita passus mille ferme a mari…… Dum ea Romani parant atque consultant, iam Saguntum summa vi oppugnabatur. …… Argentum aurumque omne ex publico privatoque in forum conlatum in ignem ad id raptim factum conicientes eodem plerique semet ipsi praecipitaverunt. …Captum est oppidum cum ingenti praeda

Teatro de Sagunto

Sucedía en el año 219 a.C. La población se romanizó rápidamente y se convirtió en “municipium”.

Su teatro fue construido en el siglo I d.C. en la ladera norte de la colina, en una terraza intermedia entre el foro y la trama urbana, en torno al cual se se dispusieron diversos edificios públicos y el puente sobre el río Palancia, que enlazaba la ciudad con la vía Augusta.