Catalunya

XXIV FESTIVAL JUVENIL DE TEATRE GRECOLLATÍ

Coordinadores

MAGDA ROVIRA i CARME LLITJÓS

Llocs

TARRAGONA. Teatre Tarragona

L´HOSPITALET DE LLOBREGAT. Teatre Joventut

ORGANITZA

Societat Catalana de Teatre Grecollatí.

PATROCINEN

INSCRIPCIÓ

www.culturaclasica.net/teatrecatalunya/

CONTACTE

prosoponcatalunya@gmail.com

INFORMACIÓ

http://prosoponteatro.blogspot.com.es/

http://societatteatregrecollati.blogspot.com.es/

Tarragona

Tarragona és la capital més meridional de Catalunya. Gaudeix d'un clima temperat i suau -«... aprica repetes Tarraconis litora / tuamque Laletaniam ...», segons Marcial I,49, 21-22, i compta amb un important patrimoni artisticoarquitectònic.

Tarraco

La història ens diu que l'any 218 a. de C. els romans van establir-se estratègicament en aquest indret, que esdevingué amb el temps capital de la Hispania Citerior. Plini, a la seva Història Natural, III, 21, l'anomenarà «... colonia Tarraco, Scipionum opus ...». D'aquella esplendor es conserva un riquíssim patrimoni monumental que ens permet admirar restes com la Muralla que envolta la part alta, el Fòrum, la Capçalera del Circ, l'Amfiteatre, l'Aqüeducte, la Torre dels Escipions i la Pedrera del Mèdol, entre moltes altres.
Després d'un període de decadència, coincident amb l'alta edat mitjana, la vida retornà a la ciutat, com ho demostra la construcció de la majestàtica Catedral, iniciada en l'últim terç del segle XII i acabada a les darreries del segle XIII.
Per tenir una visió correcta de la història de la ciutat, hom pot visitar el Museu Arqueològic Nacional, el Pretori Romà, el Museu Paleocristià, el Museu Diocesà, el Museu d'Art Modern i la Casa-Museu Castellarnau.

Equip organitzador

 
Presidenta
Begoña Usobiaga
 
Vicepresidenta
Juana Zaragoza
 
Tresorero
Antonio Dachs
 
Secretario
Jesús Carruesco
 
Vocales
Maite Blay, Claustra de Bofarull, Esteve Bou, Carme Llitjós, Josep Lluis y Josep Mª. Rota.
 
Sedes
Tarragona. Hospitalet de Llobregat.